Print this pageBookmark

Papers / II Euroregional conference- Danubius Design: Public art Public Space project

Ђукановић З.,Живковић Ј., Лаловић К., Вуковић С. Cohen Ch., (2005) Public art Public Space project, зборник радова са конференицје: II Euroregional conference - Danubius Design: inovation and tradition, Belgrade: University of Arts, pp. 147-152, ISBN 86-80029-36-X, међународна конференција