Print this pageBookmark

Papers / Scientific Symposium: Exploring the potential for improvement and revitalization of public open space areas on the example of Sremska Street in Belgrade

Живковић Јелена, ет ал.(2006) Истраживање потенцијала за унапређење и ревитализацију отворених јавних простора на примеру подручја Сремске улице у Београду / Exploring the potential for improvement and revitalization of public open space areas on the example of Sremska Street in Belgrade / Nаучно стручни скуп: Реконструкција и ревитализација града, Beograd: Друштво урбаниста Београда, pp. 435-444, ISBN 86-907727-2-3