Print this pageBookmark

Papers / Symposium: Possibilities of useing ICT tools for improving Public Spaces

Ђукановић З. Живковић Ј., Лаловић К. (2005) Могућности примене ИКТ алата у процесу унапређења јавних градских простора / Symposium: Possibilities of useing ICT tools for improving Public Spaces/, зборник радова са симпозијума: Урбани дизајн, Beograd: Друштво урбаниста Београда, pp 225-230, ISBN86-907727-0-7