Print this pageBookmark

Chapters

Graffiti, Public space, Belgrade

Graffiti, Public space, Belgrade

Живковић Ј., Ђукановић З. (2008) Графити, јавни простор, Београд/Graffiti, Public space, Belgrade/ поглавље у монографији: Београд иза графита - улична уметност у Београду, аутор Владан Љубинковић, Београд: Архитектонски факултет Универзитета у...

Read moreAbout this Publication Download0.32MB
Public art in terms of sustainable tourism: PaPs methodology

Public art in terms of sustainable tourism: PaPs methodology

Зоран Ђукановић, Александар Бобић, Јелена Живковић, Стеван Вуковић (2011) Public art у функцији одрживог развоја туризма: PaPs metodologija / Public art in terms of sustainable tourism: PaPs methodology ; уредници Ксенија Лаловић, Урош Радосављевић...

Read moreAbout this Publication